PHÁP TU TRÌ QUAN ÂM VỚI KINH LUÂN

Nghi quỹ

PHÁP TU TRÌ QUAN ÂM VỚI KINH LUÂN

1 Comment 03 February 2014

Tôi xin viết về cách thiền quán với Kinh Luân đơn giản mà các tông phái Phật giáo Tây Tạng hay tu trì. Trong phái Drikung Kaguypa của tôi thì có một vị Rinpoche mà ai cũng biết tới đó là ngài Garchen. Vì khi đề cập tới ngài, là đề cập tới lòng Đại Bi... (La Duy Khanh)

Continue Reading

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

Nghi quỹ

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

No Comments 03 February 2014

Hành giả sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, không nên thắt chặt lưng quần. Ngồi xếp bằng, giữ thân mình cho ngay thẳng. Tay phải đặt trên tay trái, giữ mũi nẳm trên một đường thẳng góc với rốn, ép sát lưỡi trên vòm họng. Điều hoà hơi thở và nới giãn cơ thể sao cho cảm thấy thoải mái và dễ dàng tập trung tư tưởng, giữ Tâm yên lặng... (Huyền Thanh)

Continue Reading

CẦU AN, CÓ “AN” KHÔNG?

Học Phật

CẦU AN, CÓ “AN” KHÔNG?

No Comments 03 February 2014

Do đó, việc cầu an nếu có tâm thành, có sự tin tưởng thì ngoài sự gia hộ của chư Phật chư Bồ tát, người thọ trì sẽ có kết quả cụ thể. Đó cũng là một trong những lối tu mà Phật dạy là TÍN, HẠNH, NGUYỆN... (Hồng Quang - PGVN).

Continue Reading

BẢN Ý CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG

Tịnh độ

BẢN Ý CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG

No Comments 03 February 2014

Tịnh Độ tông chủ trương niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và sự thù thắng, trang nghiêm của cõi Cực Lạc Tịnh độ, bằng tự lực với Tín, Hạnh, Nguyện tương ưng bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, hành giả nương nhờ Phật lực để vãng sinh về Cực Lạc trong trạng thái nhất tâm bất loạn (Chánh định)... (Phan Minh Đức)

Continue Reading


© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes