Phim truyện

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT

0 Comments 26 January 2014

TTTN Quan Am

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI

QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT

QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI

(Việt Ngữ)

* * *

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes