PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT

Phim truyện

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT

No Comments 26 January 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT - QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI (Việt Ngữ)

Continue Reading

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Việt Ngữ)

Phim truyện

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Việt Ngữ)

No Comments 26 January 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Việt Ngữ)

Continue Reading

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ (Việt Ngữ)

Phim truyện

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ (Việt Ngữ)

No Comments 24 January 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ (Việt Ngữ)

Continue Reading

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH “THẦN CHÚ ĐẠI BI” (Việt Ngữ)

Phim truyện

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH “THẦN CHÚ ĐẠI BI” (Việt Ngữ)

No Comments 24 January 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH "THẦN CHÚ ĐẠI BI" (Việt Ngữ)

Continue Reading

Phim Phật giáo: SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

Phim truyện

Phim Phật giáo: SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

No Comments 24 January 2014

Phim Phật Giáo: SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập - Rất hay) - Diệu Pháp Âm

Continue Reading

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

Nghi quỹ

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

No Comments 23 January 2014

Hành giả sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, không nên thắt chặt lưng quần. Ngồi xếp bằng, giữ thân mình cho ngay thẳng. Tay phải đặt trên tay trái, giữ mũi nẳm trên một đường thẳng góc với rốn, ép sát lưỡi trên vòm họng. Điều hoà hơi thở và nới giãn cơ thể sao cho cảm thấy thoải mái và dễ dàng tập trung tư tưởng, giữ Tâm yên lặng... (Huyền Thanh)

Continue Reading

QUÁN ÂM VẼ ĐẸP VIÊN MÃN

Biên khảo

QUÁN ÂM VẼ ĐẸP VIÊN MÃN

No Comments 23 January 2014

...Bồ tát Quán Âm là biểu trưng cho cái đẹp viên mãn, sống động; Ngài đem đến cho mọi người những lời chúc phước lành tốt đẹp nhất, sự che chở an ổn nhất; Ngài hiện đang có mặt trong thế giới tâm linh của mỗi chúng ta, giúp cho chúng ta đạt được sự khai ngộ thâm sâu hơn nữa... (Trịnh Thạch Nghiên TIỂU VIÊN dịch)

Continue Reading

KHÁI NIỆM TÂM THỨC

Biên khảo

KHÁI NIỆM TÂM THỨC

No Comments 23 January 2014

...Một cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học nhận thức có thể mở ra một đường hướng mới cho sự tìm hiểu tâm thức. Tâm lí học Phật giáo đặc biệt chú trọng đến sự kết hợp của thiền quán tương tự như sự khảo sát hiện tượng học; sự nhận định thực nghiệm về tâm ý biểu lộ qua cảm xúc, tư tưởng, hành vi; và sự phân tích khảo định triết học... (Dalai Lama)

Continue Reading

HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Học Phật

HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

1 Comment 23 January 2014

Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la… Xưa dịch là Quan Thế Âm hoặc Quán Thế Âm. Hiện nay dịch là Quán Thế Âm Tự Tại hay Quán Tự Tại...

Continue Reading

MÂU THUẪN TRONG MỖI CON NGƯỜI

Biên khảo

MÂU THUẪN TRONG MỖI CON NGƯỜI

No Comments 23 January 2014

...Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có một vai trò chức năng việc làm khác nhau. Có người cao sang quyền quý, có người trung lưu nhàn nhã, có người nghèo khổ khốn cùng. Nhưng dù ở vị trí nào, số phận nào, chúng ta cũng đều là người. Ngay khi đã là một tu sĩ xuất gia đi tìm sự giác ngộ, giải thoát chúng ta vẫn là một con người. Cho nên chúng ta phải sống có nhân cách đạo đức và phải biết thực hiện đạo làm người một cách trọn vẹn... (Thích Đạt Ma Phổ Giác)

Continue Reading

© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes