ĐẠO PHẬT VỚI VIỆC BỐ THÍ

Học Phật

ĐẠO PHẬT VỚI VIỆC BỐ THÍ

No Comments 28 November 2013

Đức Phật nhấn mạnh về hiệu quả tâm linh của một món quà bố thí là không lệ thuộc vào số lượng của cho, nhưng quan trọng là ở cách cho. Một món quà nhỏ từ một người không có nhiều phương tiện để bố thí được xem như là có kết quả tinh thần lớn hơn... (PGVN)

Continue Reading

LỜI PHẬT DẠY VỀ LÒNG TỪ

Học Phật

LỜI PHẬT DẠY VỀ LÒNG TỪ

No Comments 27 November 2013

Có thể cho rằng đây là một lối nói văn vẻ để chỉ Kinh Từ Bi theo cách của Tăng đoàn Amaravati Shanga, một tổ chức tu tập của các học giả phương Tây hành trì Phật giáo theo truyền thống Nguyên Thủy... (PGVN)

Continue Reading

TÌM TĨNH LẶNG TRONG MÂU THUẪN CỦA CUỘC ĐỜI

Học Phật

TÌM TĨNH LẶNG TRONG MÂU THUẪN CỦA CUỘC ĐỜI

No Comments 27 November 2013

Tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện. Nhưng tâm chúng sanh nhơ bẩn như đồ bị nứt, thì chẳng thấy hình bóng Như Lai Pháp Thân. Nếu hay tin, biết trừ kiêu mạn, phát tâm liền được thấy Như Lai, nếu còn dua vậy tâm chẳng sạch, ức kiếp tìm cầu khó gặp thay...

Continue Reading

LUẬN VỀ MƯỜI ĐIỀU LÀNH TRONG KINH “HÀNH THẬP THIỆN”!

Học Phật

LUẬN VỀ MƯỜI ĐIỀU LÀNH TRONG KINH “HÀNH THẬP THIỆN”!

No Comments 27 November 2013

Đức Phật đã dạy chúng ta tu thập thiện cốt là để tạo nhân duyên, có đầy đủ phước báo để đời này được an vui, và kiếp sau cũng được giàu sang, sung sướng, thỏa mãn mọi nhu cầu của cuộc sống. Vì vậy Hành thập thiện đem lại lợi ích vô cùng to lớn... (Phạm Đình Nhân)

Continue Reading

ĐỊA NGỤC TRONG VĂN HÓA Á ĐÔNG

Hình ảnh

ĐỊA NGỤC TRONG VĂN HÓA Á ĐÔNG

No Comments 27 November 2013

Trong Thập Bát Nê Lê kinh, địa ngục (Naraka) được chia thành 18 tầng. Đó là Quang Tựu Cư, Cư Hư Thối Lược, Tang Cư Đô, Lâu, Phòng Tốt, Thảo Ô Ti Thứ, Đô Lư Nan Đán, Bất Lư Bán Hô, Ô Cảnh Đô, Nê Lư Đô, Ô Lược, Ô Mãn, Ô Tịch, Ô Hô, Tu Kiện Cư, Vị Đô Can Trực Hô, Khu Thông Đồ, Trần Mạc. Toàn bộ đều là các loại tội hình đao binh sát thương, đại hoả đại nhiệt, đại hàn đại đống, đại khanh đại cốc. (Sưu tầm)

Continue Reading

KHAI HỘI PHÁP ĐÀN ĐẠI BI LƯU LY GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT VÀ ĐẠI LỄ KỲ SIÊU THAI NHI, CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

Hình ảnh

KHAI HỘI PHÁP ĐÀN ĐẠI BI LƯU LY GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT VÀ ĐẠI LỄ KỲ SIÊU THAI NHI, CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

No Comments 27 November 2013

Sáng ngày 20.9 Quý Tỵ, tại chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ Khai Hội Pháp Đàn Đại Bi Lưu Ly Giới Quán Thế Âm Bồ Tát và đại lễ kỳ siêu thai nhi suốt từ ngày 20 – 23.9 Quý Tỵ... (Thích Trí Định)

Continue Reading


© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes