CHÙA XƯƠNG LONG KHAI HỘI PHÁP ĐÀN LƯU LI GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI

Video clip

CHÙA XƯƠNG LONG KHAI HỘI PHÁP ĐÀN LƯU LI GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI

No Comments 31 August 2013

Chúng tôi xin thành kính tri ân Quý Phật tử gần xa cũng đã như pháp cúng dường hỗ trợ cho Ban Tổ Chức tịnh tài, phẩm vật để trợ duyên cho PHÁP ĐÀN LƯU LY GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐA-LA-NI được thuận duyên thành tựu viên mãn. (BTC - Trụ Trì Thích Tánh Tri)

Continue Reading

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ TRONG THIỀN TẬP

Thiền tông

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ TRONG THIỀN TẬP

No Comments 31 August 2013

Trước hết hành giả phải phát nguyện quyết chí cầu đạo, giữ gìn giới luật trong sạch, tìm nơi vắng vẻ thích hợp cho tu tập và thường tự sách tấn chính mình. Hãy dựa nơi sức mạnh chính mình, không lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của Đức Phật sẽ làm ngọn đuốc soi sáng dẫn đường cho hành giả, không cần lệ thuộc vào những lời giảng huấn nào khác nữa... (Minh Việt)

Continue Reading

ĐỜI SỐNG LÀNH MẠNH

Biên khảo

ĐỜI SỐNG LÀNH MẠNH

No Comments 31 August 2013

... Ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta đang đương đầu với vấn đề nhận thức cơ bản về sự vận hành như thế nào của thế giới tự nhiên. Có phải quy luật tâm lý cũng tự nhiên được vận hành? Sẽ chẳng hữu ích gì nếu ta cố gắng quy kết rằng đây là những vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực cảm xúc, hoặc diễn đạt những vấn đề này bằng ngôn ngữ tôn giáo hữu thần... (Tiến sĩ Andrew Olendzki)

Continue Reading

PHẢI BIẾT ĐIỀU TÂM

Phật pháp và tuổi trẻ

PHẢI BIẾT ĐIỀU TÂM

No Comments 31 August 2013

Tay bạn đã từng ướt đẫm trong buổi phỏng vấn, cổ họng nghẹn lại sau mỗi lần bầu chọn thất bại, hay trái tim se thắt trước buổi biểu quyết công khai? – Những cảm xúc tệ hại, chưa khi nào bạn muốn tống khứ chúng đi đến thế!... (Tuyết Lộc)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes