BÓNG MÂY QUA NGANG TRỜI

Biên khảo

BÓNG MÂY QUA NGANG TRỜI

No Comments 24 September 2012

Một ngày kia, lại đến một vùng Trời mới mẻ, vùng có những đồi nhấp nhô chứ không còn là cánh đồng bằng phẳng như xưa. Mây trãi bóng mình uốn lên, lượn xuống, cong qua, quẹo lại. Lạ quá! Đây là Bóng mây sao? Rồi nó lại ngẩng đầu lên nhìn Mây thấy Mây vẫn thế sao bóng lại đổi thay? (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

NGHIỆP QUẢ – LỬA VẪN CHÁY VÀ SEN VẪN NỞ

Biên khảo

NGHIỆP QUẢ – LỬA VẪN CHÁY VÀ SEN VẪN NỞ

No Comments 24 September 2012

Đóa sen tâm đã nở. Nó đã nở rực, phát ra ánh sáng muôn màu sắc trong bối cảnh như thế, lửa đang rực cháy như thiêu rụi mọi thứ xung quanh, trừ mỗi Sen. Nó vẫn kiêu hãnh nở rực, rồi phát sáng, ánh sáng của trí huệ của con đường tìm cầu giải thoát chân thật. (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

CON ĐƯỜNG MANG TÊN KHÔNG LỘ & HÀNH TRANG NGŨ BỘ CHÚ

Biên khảo

CON ĐƯỜNG MANG TÊN KHÔNG LỘ & HÀNH TRANG NGŨ BỘ CHÚ

1 Comment 24 September 2012

Mỗi mỗi cá nhân đến tìm cầu con đường cứu cánh Phật pháp với mỗi tâm trạng thổn thức khác nhau, với một tập nghiệp, tập khí khác nhau. Nhưng hầu đều mong tìm đến sự an lạc, hạnh phúc. Nhà Phật chia làm nhiều Tông nhưng có ba Tông chính là Thiền Tông, Tịnh độ Tông và Mật Tông. Nhưng thực tế, chỉ có hai Tông là Hiển và Mật. (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

LAM TỰ – TẬP KHÍ THANH TỊNH BA ĐỜI CỦA CHƯ PHẬT

Biên khảo

LAM TỰ – TẬP KHÍ THANH TỊNH BA ĐỜI CỦA CHƯ PHẬT

1 Comment 24 September 2012

Trong pháp tu về Mật chú, dù ít dù nhiều các bạn cũng sẽ một lần nghe, thấy về Lam tự. Trong bài viết này tôi chia sẻ với các bạn theo sự tu chứng của mình về Thần chú Tịnh Pháp Giới Chơn ngôn “Úm Lam” cũng như phép quán Lam tự... (Hoa Tâm Cư Sĩ)

Continue Reading

PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI VÀ THANH TỊNH NGHIỆP

Biên khảo, Phật học phổ thông

PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI VÀ THANH TỊNH NGHIỆP

No Comments 23 September 2012

Chúng ta hãy tạo động lực bằng cách nghĩ rằng ta đã tạo nhiều ác nghiệp ở kiếp này và trong vô lượng kiếp trước. Những ác nghiệp này, khi kết trái, sẽ trở thành những nỗi đau khổ liên tục nếu ta không thanh lọc (rửa sạch) chúng. (Ani Tencho)

Continue Reading

QUÁN CHIẾU TÍNH TƯƠNG TỤC CỦA TÂM THỨC

Thiền tông

QUÁN CHIẾU TÍNH TƯƠNG TỤC CỦA TÂM THỨC

No Comments 23 September 2012

Bài Quán này phỏng theo sách Cách Hành Thiền của Kathleen McDonald, nhà xuất bản Wisdom Publications tại London phát hành năm 1984. Lama Thubten Yeshe soạn thảo theo bài Quán này để dạy đại chúng tại Chenrezig Institute, Ani Tencho tại Chenrezig Institute lai phỏng theo soạn thảo trên để viết bài Quán này cho Quan Âm Thiền Phật Học Viện.

Continue Reading

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ

Thiền tông

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ

No Comments 23 September 2012

Thân thể của ta chỉ hoạt động trong hiện tại chứ không hoạt động trong quá khứ hay tương lai. Vì vậy, ngay khi bạn chú ý đến thân thể của mình, đến những cảm giác của thân thể, là bạn nhận thức được hiện tại. (Ani Tenzin Tsepal)

Continue Reading

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU ÂM

Biên khảo, Mật tông

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU ÂM

No Comments 23 September 2012

Đức AVALOKITESHVARA là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính nhất ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á là Đức Avalokiteshvara (Đức Quán Thế Âm). Người Tây Tạng gọi Ngài là Chenrezig, người Trung Quốc gọi là Kuan Yin Pu Sa. (Shangpa Tulku Rinpoche).

Continue Reading

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

Biên khảo, Mật tông

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

2 Comments 23 September 2012

... Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa...

Continue Reading

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

Biên khảo, Mật tông

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

2 Comments 22 September 2012

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” ...

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes