KHÁI NIỆM TÂM THỨC

Biên khảo

KHÁI NIỆM TÂM THỨC

0 Comments 23 January 2014

...Một cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học nhận thức có thể mở ra một đường hướng mới cho sự tìm hiểu tâm thức. Tâm lí học Phật giáo đặc biệt chú trọng đến sự kết hợp của thiền quán tương tự như sự khảo sát hiện tượng học; sự nhận định thực nghiệm về tâm ý biểu lộ qua cảm xúc, tư tưởng, hành vi; và sự phân tích khảo định triết học... (Dalai Lama)

Continue Reading

HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Học Phật

HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

0 Comments 23 January 2014

Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la… Xưa dịch là Quan Thế Âm hoặc Quán Thế Âm. Hiện nay dịch là Quán Thế Âm Tự Tại hay Quán Tự Tại...

Continue Reading

MÂU THUẪN TRONG MỖI CON NGƯỜI

Biên khảo

MÂU THUẪN TRONG MỖI CON NGƯỜI

0 Comments 23 January 2014

...Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có một vai trò chức năng việc làm khác nhau. Có người cao sang quyền quý, có người trung lưu nhàn nhã, có người nghèo khổ khốn cùng. Nhưng dù ở vị trí nào, số phận nào, chúng ta cũng đều là người. Ngay khi đã là một tu sĩ xuất gia đi tìm sự giác ngộ, giải thoát chúng ta vẫn là một con người. Cho nên chúng ta phải sống có nhân cách đạo đức và phải biết thực hiện đạo làm người một cách trọn vẹn... (Thích Đạt Ma Phổ Giác)

Continue Reading

BỒ TÁT ĐẠO

Biên khảo

BỒ TÁT ĐẠO

0 Comments 23 January 2014

Đây là những vần "chuyển ngữ" (hay "mượn ý") từ "Tám tiết thơ giúp tập luyện tâm thức" của nhà sư Tây Tạng Guéshé Langri Tangpa (1054-1123), mô tả con đường của người Bồ-tát. Con đường đó biểu trưng bởi tám lời nguyện ước và các hành động như sau:... (Guéshé Langri Tangpa)

Continue Reading

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

Hình ảnh

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

0 Comments 23 January 2014

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

Continue Reading

KỆ TÁN DƯƠNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nghi quỹ

KỆ TÁN DƯƠNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

0 Comments 23 January 2014

Trong núi Phổ đà thường nhập địnH - Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa - Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện - Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

Continue Reading

ĐẠO PHẬT VỚI VIỆC BỐ THÍ

Học Phật

ĐẠO PHẬT VỚI VIỆC BỐ THÍ

0 Comments 28 November 2013

Đức Phật nhấn mạnh về hiệu quả tâm linh của một món quà bố thí là không lệ thuộc vào số lượng của cho, nhưng quan trọng là ở cách cho. Một món quà nhỏ từ một người không có nhiều phương tiện để bố thí được xem như là có kết quả tinh thần lớn hơn... (PGVN)

Continue Reading

LỜI PHẬT DẠY VỀ LÒNG TỪ

Học Phật

LỜI PHẬT DẠY VỀ LÒNG TỪ

0 Comments 27 November 2013

Có thể cho rằng đây là một lối nói văn vẻ để chỉ Kinh Từ Bi theo cách của Tăng đoàn Amaravati Shanga, một tổ chức tu tập của các học giả phương Tây hành trì Phật giáo theo truyền thống Nguyên Thủy... (PGVN)

Continue Reading

TÌM TĨNH LẶNG TRONG MÂU THUẪN CỦA CUỘC ĐỜI

Học Phật

TÌM TĨNH LẶNG TRONG MÂU THUẪN CỦA CUỘC ĐỜI

0 Comments 27 November 2013

Tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện. Nhưng tâm chúng sanh nhơ bẩn như đồ bị nứt, thì chẳng thấy hình bóng Như Lai Pháp Thân. Nếu hay tin, biết trừ kiêu mạn, phát tâm liền được thấy Như Lai, nếu còn dua vậy tâm chẳng sạch, ức kiếp tìm cầu khó gặp thay...

Continue Reading

LUẬN VỀ MƯỜI ĐIỀU LÀNH TRONG KINH “HÀNH THẬP THIỆN”!

Học Phật

LUẬN VỀ MƯỜI ĐIỀU LÀNH TRONG KINH “HÀNH THẬP THIỆN”!

0 Comments 27 November 2013

Đức Phật đã dạy chúng ta tu thập thiện cốt là để tạo nhân duyên, có đầy đủ phước báo để đời này được an vui, và kiếp sau cũng được giàu sang, sung sướng, thỏa mãn mọi nhu cầu của cuộc sống. Vì vậy Hành thập thiện đem lại lợi ích vô cùng to lớn... (Phạm Đình Nhân)

Continue Reading

More Videos

© 2014 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes