PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Học Phật

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

0 Comments 21 September 2014

... Đức Phật không truyền dạy một lý thuyết triết học cách mạng, cũng không có ý định sáng tạo một nền khoa học vật lý mới. Bằng những lời lẽ rõ ràng, không thể lầm lẫn, Đức Phật giải thích những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta, có liên quan đến sự giải thoát, vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống và Ngài vạch ra Con Đường... (Hòa thượng Narada)

Continue Reading

LUẬT NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO

Học Phật, Phật học phổ thông

LUẬT NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO

0 Comments 21 September 2014

Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phải gieo giống cam. Một khi đã gieo cỏ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không tưởng:... (Phổ Nguyệt)

Continue Reading

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Video clip

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

0 Comments 20 September 2014

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI - (PHẠN NGỮ) - Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

0 Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

0 Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Continue Reading

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

Biên khảo, Mật tông

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

0 Comments 20 September 2014

Phật Pháp có thể chia thành hai thừa, Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa tự nó có thể chia làm hai thừa Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa. Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa khác biệt tùy theo những mặt yếu và mặt mạnh liên hệ với những khả năng của hai thừa và những kết quả đạt được, nhưng những đặc trưng của con đường tu tập mà hàng nhị thừa theo đuổi là giống nhau một cách căn bản... (His Holiness the Dalai Lama)

Continue Reading

KINH PHỔ MÔN – MỘT HƯỚNG NHÌN ỨNG DỤNG

Biên khảo, Học Phật

KINH PHỔ MÔN – MỘT HƯỚNG NHÌN ỨNG DỤNG

0 Comments 20 September 2014

Phẩm Phổ môn là một trong những phẩm quan trọng về Phật giáo ứng dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Tuy nhiên, từ lâu, trong sinh hoạt Phật giáo ở các nước theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, người ta đã tách phẩm Phổ môn ra thành một bản kinh độc lập để tụng đọc và thực tập... (TT. Thích Nhật Từ)

Continue Reading

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUANH DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Biên khảo, Học Phật

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUANH DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

0 Comments 20 September 2014

... Sau khi điểm qua những danh hiệu của Bồ Tát và căn cứ vào những sử liệu, kinh điển còn tồn tại, tác giả đã lý giải cho ta biết nguồn gốc, xuất xứ, tiến trình chuyển hóa và ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát đã chiếm trọn vẹn cảm tình cũng như được sự sùng bái của hàng trăm triệu người trong vùng Tây Á -cả trong lẫn ngoài Phật giáo... (GS.TS Chun Fang Yu)

Continue Reading

TU TẬP THEO CÔNG HẠNH BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM

Học Phật

TU TẬP THEO CÔNG HẠNH BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM

0 Comments 20 September 2014

Hình ảnh Bồ-tát Quán-thế-âm từ lâu đã trở nên gần gũi, thiêng liêng không chỉ với những người Phật tử theo truyền thống Bắc truyền, mà còn trở nên thân thiết đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Đông... (Thích Thiện Tài)

Continue Reading

SUY NGHĨ VỀ MINH TRIẾT VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Biên khảo

SUY NGHĨ VỀ MINH TRIẾT VĂN HÓA – GIÁO DỤC

0 Comments 24 February 2014

* Viên mãn “tự tri-tỉnh thức-vô ngã” rất khó, nhưng chỉ có hướng đến đó mới xây dựng được mẫu số chung cho nhân cách, cho ý nghĩa cuộc sống. Chỉ có hướng đến đó mới tạo nên tiếng nói chung cho hoà bình, công bằng, nhân ái – thật sự biết tôn trọng nhau giữa người với người... - Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

Continue Reading

More Videos

© 2015 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes