TÓM TẮT CĂN BẢN PHẬT GIÁO

Phật học phổ thông

TÓM TẮT CĂN BẢN PHẬT GIÁO

0 Comments 21 September 2014

... Đối với nhiều người, Phật Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng hơn, đó là "một lối sống". Gọi Phật Giáo là một triết học, vì danh từ "triết học - philosophy" có nghĩa là "sự yêu chuộng trí tuệ", và con đường của đạo Phật có thể tóm tắt như sau:... (Tỳ khưu Dhammika)

Continue Reading

THƯƠNG MẾN THA NHÂN

Biên khảo

THƯƠNG MẾN THA NHÂN

0 Comments 21 September 2014

... Hạnh phúc và sự thỏa mãn thật sự bắt đầu khi bạn sống một cuộc đời vì tha nhân. Bạn nhập thất vì người khác, thực hành Pháp vì người khác, học hành vì người khác, làm việc trong văn phòng vì người khác và nấu ăn vì người khác. Khi thái độ của bạn được chuyển hóa, bạn sẽ làm tất cả mọi việc vì người khác, làm lắng dịu nỗi khổ của họ và đem lại hạnh phúc cho họ, trong tim bạn sẽ có một sự thỏa mãn và bình an thật sự... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

SỰ TÁI SINH

Biên khảo, Học Phật

SỰ TÁI SINH

0 Comments 21 September 2014

... Những tư tưởng và hành vi tiêu cực đó đẩy chúng ta vào một sự tái sinh đau khổ ghê gớm. Sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ chết, và vì thế sớm muộn gì chúng ta sẽ lại phải tái sinh. Những cảnh giới sống mà ta có thể tái sinh được giới hạn trong hai loại là cảnh giới thuận lợi và cảnh giới không thuận lợi... (Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14)

Continue Reading

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Học Phật

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

0 Comments 21 September 2014

... Đức Phật không truyền dạy một lý thuyết triết học cách mạng, cũng không có ý định sáng tạo một nền khoa học vật lý mới. Bằng những lời lẽ rõ ràng, không thể lầm lẫn, Đức Phật giải thích những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta, có liên quan đến sự giải thoát, vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống và Ngài vạch ra Con Đường... (Hòa thượng Narada)

Continue Reading

LUẬT NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO

Học Phật, Phật học phổ thông

LUẬT NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO

0 Comments 21 September 2014

Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phải gieo giống cam. Một khi đã gieo cỏ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện không tưởng:... (Phổ Nguyệt)

Continue Reading

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Video clip

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

0 Comments 20 September 2014

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI - (PHẠN NGỮ) - Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

0 Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

0 Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Continue Reading

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

Biên khảo, Mật tông

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

0 Comments 20 September 2014

Phật Pháp có thể chia thành hai thừa, Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa tự nó có thể chia làm hai thừa Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa. Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa khác biệt tùy theo những mặt yếu và mặt mạnh liên hệ với những khả năng của hai thừa và những kết quả đạt được, nhưng những đặc trưng của con đường tu tập mà hàng nhị thừa theo đuổi là giống nhau một cách căn bản... (His Holiness the Dalai Lama)

Continue Reading

KINH PHỔ MÔN – MỘT HƯỚNG NHÌN ỨNG DỤNG

Biên khảo, Học Phật

KINH PHỔ MÔN – MỘT HƯỚNG NHÌN ỨNG DỤNG

0 Comments 20 September 2014

Phẩm Phổ môn là một trong những phẩm quan trọng về Phật giáo ứng dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Tuy nhiên, từ lâu, trong sinh hoạt Phật giáo ở các nước theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, người ta đã tách phẩm Phổ môn ra thành một bản kinh độc lập để tụng đọc và thực tập... (TT. Thích Nhật Từ)

Continue Reading

More Videos

© 2015 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes